Development efficiency of tourism and influencing factors in China’s prefectural-level administrative units
JI Xiaomeng, QIN Weishan, LI Shitai, LIU Xiaomei, WANG Qiuxian
Resources Science . 2021, (1): 185 -196 .  DOI: 10.18402/resci.2021.01.15