Spatial variability of causative factors of heat islands from the perspective of metropolitan functional blocks
WU Rongrong, XIE Miaomiao, LIU Qi, LI Hanting, GUO Qiang, LI Xinyu
Resources Science . 2020, (12): 2463 -2474 .  DOI: 10.18402/resci.2020.12.16