Spatiotemporal variations of snow cover in the Qinghai-Tibetan Plateau from 2000 to 2019
YE Hong, YI Guihua, ZHANG Tingbin, ZHOU Xiaobing, LI Jingji, BIE Xiaojuan, SHEN Yilin, YANG Zhenglan
Resources Science . 2020, (12): 2434 -2450 .  DOI: 10.18402/resci.2020.12.14