Mechanism and typical patterns of rural ecological industrialization in the Loess Hilly-Gully region of China
ZHANG Xuanchang, LIU Yansui, LI Yurui, GUO Yuanzhi, CAO Zhi
Resources Science . 2020, (7): 1275 -1284 .  DOI: 10.18402/resci.2020.07.05