Research progress and implication of the relationship between regional economic growth and resource-environmental pressure
PENG Hongsong, GUO Lijia, ZHANG Jinhe, ZHONG Shien, YU Hu, HAN Ya
Resources Science . 2020, (4): 593 -606 .  DOI: 10.18402/resci.2020.04.01