Heterogeneity of functional transformation of renewable resource-based cities in China and analysis of their industrial structure
ZHENG Ziyan, QIU Fangdao, ZHANG Chunli, LI Xue, LI Cai, YIN Pengxing
Resources Science . 2020, (3): 570 -582 .  DOI: 10.18402/resci.2020.03.15