Potential ecological suitability evaluation of urban construction land: A case study in Baoshan District, Shanghai
HE Zongfei, YU Jia, CHEN Yun, WEN Jiahong, YIN Zhan’e
Resources Science . 2020, (3): 558 -569 .  DOI: 10.18402/resci.2020.03.14