A review of land use change and its influence in the source region of the Yellow River
CHEN Qiong, ZHANG Yili, LIU Fenggui, ZHOU Qiang, WANG Shengzhen, CHENG Yi, GUO Rong, ZHI Zemin, XU Huange
Resources Science . 2020, (3): 446 -459 .  DOI: 10.18402/resci.2020.03.04