Plastic resources metabolism in China based on material flow analysis
LUAN Xiaoyu, LIU Wei, CUI Zhaojie, LIU Yeye, CHEN Yuedong, LU Sheng, WANG Yubiao
Resources Science . 2020, (2): 372 -382 .  DOI: 10.18402/resci.2020.02.15