Spatiotemporal change of coastal blue carbon and its service value evaluation:A case study of Jiaozhou Bay
SUI Yuzheng, CHEN Xiaoxuan, LI Shujuan, SUN Dapeng, MA Xinning, ZHOU Tao
Resources Science . 2019, (11): 2119 -2130 .  DOI: 10.18402/resci.2019.11.14