Influencing factors and performance evaluation of green mining in Hubei Province
Yongqing WANG,Laifeng WANG,Hongxing DENG,Kai DONG
Resources Science . 2019, (8): 1513 -1525 .  DOI: 10.18402/resci.2019.08.11