Spatial interpolation of mean temperature of Chongqing Municipality considering solar radiation correction
Zhiming HE, Yuechen LI, Xianfeng JIN, Xian LIU, Xiaobo HE
Resources Science . 2019, (6): 1131 -1140 .  DOI: 10.18402/resci.2019.06.12