Influencing factors of farmers’ organic fertilizer application behavior and their stratification based on Logistic-ISM model
Naijuan HU, Xiaoling SUN, Yating XU, Ziyang ZHOU, Liqun ZHU
Resources Science . 2019, (6): 1120 -1130 .  DOI: 10.18402/resci.2019.06.11