Temperature vegetation water index: A novel stabilized threshold method for lake surface water mapping
ZHU Xiaoqiang, DING Jianli, XIA Nan, GUO Jiaxin, ZHANG Shuxia, YANG Tongtong, WANG Jingzhe, LI Xiaohang
Resources Science . 2019, (4): 790 -802 .  DOI: 10.18402/resci.2019.04.15