Study on the coordination mechanism between strategies of Northeast China revitalization and development of RussianFar East and Baikal region
Yang YANG, Suocheng DONG, Fujia LI, Hao CHENG, Qian LIU, Zehong LI, Yu LI
Resources Science . 2019, (1): 43 -52 .  DOI: 10.18402/resci.2019.01.05