An empirical study on the influence of agricultural population transfer on urban construction land increase in Jiangxi Province
Xiuqing ZOU, Meihui XIE, Zegan XIAO, Xiaosong TU, Yan WANG, Guoliang XU
Resources Science . 2018, (8): 1515 -1525 .  DOI: 10.18402/resci.2018.08.03