'Three Lines' delineation based on land use conflict identification and coordination in Jintan District, Changzhou
Na RAN, Xiaobin JIN, Yeting FAN, Xiaomin XIANG, Jing LIU, Yinkang ZHOU, Chunzhu SHEN
Resources Science . 2018, (2): 284 -298 .  DOI: 10.18402/resci.2018.02.06