Resource utilization under global change: challenges and outlook
Lei SHEN, Shuai ZHONG, Shuhan HU
Resources Science . 2018, (1): 1 -10 .  DOI: 10.18402/resci.2018.01.01