Spatio-temporal analysis of drought vulnerability on the Loess Plateau of China at town level
SHI Yuzhong, LI Wenlong, LU Daming, WANG Ziqiao, YANG Xinjun
Resources Science . 2017, (11): 2130 -2140 .  DOI: 10.18402/resci.2017.11.11