Multi-scenario land use change simulation in Caidian using CLUE-S based on Tietenberg Modeling
Bin LI, Yueyan LIU, Bin ZHANG, Jincheng HUANG, Xiaoyu GUO
Resources Science . 2017, (9): 1739 -1752 .  DOI: 10.18402/resci.2017.09.12