Spatial heterogeneity in factors affecting Chongqing housing prices
Yingli LI, Yong LIU, Xiuhua LIU
Resources Science . 2017, (2): 335 -345 .  DOI: 10.18402/resci.2017.02.15