Variation in soil water content along different altitude gradients in the Qinghai Lake Watershed
Lei LIU, Xiaoyan LI, Zhiyun JIANG, Junqi WEI, Mujia NAN
Resources Science . 2017, (2): 263 -275 .  DOI: 10.18402/resci.2017.02.09