Vulnerability assessment and mechanism of human-land systems in the Han Dynasty Chang’an large relic area
ZHANG Lixin,YANG Xinjun,CHEN Jia,WANG Ziqiao,ZHANG Jing,YU Jie
Resources Science . 2015, (9): 1848 -1859 .